Mærkning af foderprodukter | Testmetoder | Alle hunde er forskellige
NRC | FEDIAF | AAFCO | CVMA | DVN

Viden om Vovse

Mærkning af kommercielle foderprodukter

Kommercielle foderprodukter kan leve op til forskellige standarder, disse standarder ses som mærkning på produktets emballage. Det er især hunde- og kattefoder, der mærkes. Al mærkning er frivillig og kan ikke erstatte varedeklarationen. En mærkning kan fortælle hundeejeren, hvilke standarder produktet lever op til:

Det er altså meget vigtigt at holde tungen lige i munden, når den enkelte mærkning skal fortolkes.


Til top

Testmetoder

Foderets indholdsstoffer kan bestemmes på forskellige måder, disse metoder er mere eller mindre nøjagtige.

Kemisk analyse før forarbejdning
En kemisk analyse før forarbejdning fortæller hundeejeren hvilke indholdsstoffer / ingredienser, der tilsættes produktet, før det forarbejdes.

Kemisk analyse efter forarbejdning
En kemisk analyse efter forarbejdning fortæller hundeejeren, hvilke indholdsstoffer / ingredienser der kan findes i produktet efter forarbejdning. Denne form for analyse er mere nøjagtig end den kemiske analyse før forarbejdning, idet analysen tager højde for at der er en del næringsstoffer, der forsvinder eller ændres ved forarbejdning.

Fodringsforsøg
Fodringsforsøg eller fordøjelighedsforsøg kan give et vurdering af, hvilken reel næringsværdi foderet har for de hunde, der indgår i forsøget. Ved fordøjelighedsforsøg fodrer man en gruppe hunde med det færdige produkt i en vis periode. I hele perioden følges hundene nøje og al mad vejes, så man kender den enkelte hunds daglige foderindtag. Hundenes afføring og urin opsamles og vejes. Både foder, afføring og urin analyseres ved kemisk analyse. På den måde ved man nøjagtigt hvor meget hunden har indtaget og hvor meget den har udskilt igen. Den mængde næringsstoffer hunden har udskilt, har hunden ingen gavn af.

Fodringsforsøg er den bedste og mest korrekte måde at få oplysninger om foderets indhold og værdi. Da fodringsforsøg er meget dyre, er det som regel kun større firmaer der foretager sådanne forsøg.


Til top

Alle hunde er forskellige

Ligesom vi mennesker er forskellige, er vores hunde også forskellige. Der er således lige så stor forskel på to hvalpe fra samme kuld, som der er på et par menneskesøskende. Når man taler foder er det derfor altid meget subjektive holdninger man støder på - hvad der er godt for den ene hund, behøver absolut ikke at være godt for den anden.

Foderprodukter kan leve op til forskellige standarder, disse standarder angiver værdier som de fleste hunde har det godt med. Hvis man tager 100 hunde, vil der således være 60 hunde, der nyder godt af de standarder som forskere har fastsat. 20 hunde vil kræve mindre, mens 20 hunde vil kræve mere af deres foder. Hvis man f.eks. taler energi, vil der blandt 100 hunde med samme aktivitetsniveau, være 60 hunde der vil være normalvægtige på et almindeligt foder. 20 af hundene vil dog være undervægtige, mens 20 hunde vil være overvægtige på selvsamme fodertype og foderdosis. Det er derfor let at forstå, hvorfor der er stor forskel på, hvordan hundenes ejere vil vurdere en type foder.

På nettet findes mange hjemmesider, der skriver godt eller dårligt om bestemte typer foder og kosttilskud. Skribenternes holdninger er lige så forskellige som de krav, deres hunde stiller. Det er vigtigt at forstå og analysere, hvilke behov din hund har. Et behov kan analyseres ved at kigge på hundens race race, alder, vægt, aktivitetsniveau og livsstadium. Det er i sidste ende dog ejeren, der kender sin hund bedst. Hvis hunden ikke trives på en bestemt type foder, bør ejeren skifte fodertype og se bort fra hvad producenten, opdrætteren, hundetræneren eller den velmenende nabo har anbefalet. Ejeren bør da se sig omkring efter et andet foder, som svarer til hundens race, alder, vægt, aktivitetsniveau og livsstadium.


Til top

National Research Council (NRC)

NRC laves af forskere fra "The Committe on Animal Nutrition, Board on Agriculture, National Research Council (NRC) of the Academy of Sciences". NRC kommiteen er uafhængig og består af medlemmer fra "The councils of the National Academy of Science", "The National Academy of Engineering" og "The Institute of Medicine". Medlemmerne repræsenterer et bredt spektrum af uafhængige forskere, der er valgt ud fra deres specielle kompetencer. En ny opdateret version af NRC´s standarder er lavet i 2004.

Standarderne angives i forhold til metaboliserbar energi, dvs. omsættelig eller reelt brugbar energi, og er testet ved fodringsforsøg. Fodringsforsøg giver mere korrekte værdier end kemisk analyse af foderet, idet fodringsforsøg viser, hvor meget foder hunden reelt optager. NRC standarder angiver de underste standarder for hvilket næringsindhold en hund kræver for at kunne leve og trives. NRC angiver således mindsteværdier for næringsindholdet, men ingen øvre toksisk, dvs. giftig, værdi. Lidt firkantet lover NRC´s værdier ikke andet end at hunden kan overleve på foderet, idet NRC værdier anses for at være en angivelse af den nedre grænse for næringsstoffer i hundefoder.

NRC har ikke deres egen hjemmeside, men du kan læse mere om deres arbejde på: nationalacademies.org


Til top

The European Pet Food Industry Federation (FEDIAF)

FEDIAF standarder laves af de europæiske foderfirmaer, der har ønsket at være medlem af "The European Pet Food Industry Federation (FEDIAF)". Det anbefales, at medlemmerne af FEDIAF opfylder standarderne.

FEDIAF standarder baseres på NRC og AAFCO standarder, samt nyeste viden indenfor foderområdet. FEDIAF angiver mindsteværdier og maksimumværdier for foderets næringsindhold. Indholdsstoffernes maksimumværdier og tilladt brug af tilsætnigsstoffer er baseret på retningslinjer nedskrevet af Europa-parlamentet. FEDIAF anbefaler, at deres medlemmer foretager fodringsforsøg eller kemisk analyse af foderet - det er dog ikke et krav.

FEDIAF har deres egen hjemmeside. Du kan læse mere om deres arbejde på: fediaf.org


Til top

Association of American Feed Control Officials (AAFCO)

AAFCO standarder laves af de amerikanske foderkontrollører. Standarderne baseres på den nyeste viden indenfor fodring, bl.a. på baggrund af et samarbejde med amerikanske og canadiske dyrlægers organisationer (herunder CVMA), samt den amerikanske foderindustris brancheorganisation, Pet Food Institute (PFI). I store dele af USA er det lovpligtigt at opfylde AAFCO's standarder.

Foder, der opfylder AAFCO's krav, kan være mærket på forskellig måde, alt efter hvor mange undersøgelser der er lavet af foderet.

AFCO har deres egen hjemmeside. Du kan læse mere om deres arbejde på: aafco.org


Til top

Canadian Veterinary Medical Association (CVMA)

CVMA standarder laves af de canadiske dyrlægers brancheorganisation, svarende til Den Danske Dyrlægeforening.

Det er en frivillig mærknigsordning for foder, der sælges i Canada. CVMA angiver mindsteværdier og maksimumværdier for foderets næringsindhold. CVMA-mærket foder overholder CVMA's standarder og er afprøvet ved fodringsforsøg. CVMA kontrollerer løbende, at foderprodukterne til stadighed opfylder CVMA's krav. CVMA har deres egen hjemmeside.

Du kan læse mere om deres arbejde på: cvma-acmv.org


Til top

Dansk Varefakta Nævn (DVN)

DVN standarder laves som et kompromis mellem forbruger- og brancheorganisationer på foderområdet. Det er en frivillig mærkningsordning for foder, der sælges i Danmark.

Foderproducenter skal oplyse DVN om alle forhold vedrørende deres foder, og DVN beregner derefter, om næringsindholdet svarer til deres krav. DVN's krav til næringsindhold i fuldfoder til hunde er lavet ud fra et kompromis mellem standarder fra FEDIAF, AAFCO og NRC. DVN angiver mindsteværdier og maksimumværdier for foderets næringsindhold. DVN efterprøver hvert år, at varedeklarationen stemmer overens med produktet, ved at udtage tilfældige stikprøver.

DVN har deres egen hjemmeside. Du kan læse mere om deres arbejde på: varefakta.dk


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008