Nye regler for "muskelhunde" fra 1 juli 2010

Lęs vejledningen fra justitsministeriet her

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132599